จิวเวลรี่เสริมความมั่งคั่ง อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร มานะอดทน การงานก้าวหน้า ทำมาค้าขายประสบผลสำเร็จ เสริมทรัพย์สินเงินทอง


จิวเวลรี่เสริมความรัก ปลุกพลังความรักตนเองในเชิงบวก เพิ่มพลังของความเชื่อ ความจริง และความดี


จิวเวลรี่เสริมสุขภาพ ส่งเสริมการผ่อนคลาย และการบรรเทาความเครียด เชื่อมต่อการรักษาโดยธรรมชาติบำบัด ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันและระบบสืบพันธุ์ให้ทำงานได้อย่างสมดุล

จิวเวลรี่แก้ชง ปีมะโรง
จิวเวลรี่แก้ชงปี 2561 สำหรับคนที่เกิด ปีมะโรง
Bejewel พลังบำบัด เติมพลังงานภายใน ทำให้จิตใจสงบ เพิ่มความคิดบวก เสริมอารมณ์ดี จิตแจ่มใส


จิวเวลรี่แก้ชงปี 2561 สำหรับคนที่เกิด ปีมะแม
Bejewel พลังบำบัด เติมพลังงานภายใน ทำให้จิตใจสงบ เพิ่มความคิดบวก เสริมอารมณ์ดี จิตแจ่มใส


จิวเวลรี่แก้ชงปี 2561 สำหรับคนที่เกิด ปีจอ
Bejewel พลังบำบัด เติมพลังงานภายใน ทำให้จิตใจสงบ เพิ่มความคิดบวก เสริมอารมณ์ดี จิตแจ่มใส